Reference

C U R R I C U L U M   V I T A E

Maja Andrič

IZOBRAZBA

1994 (diploma) in 1997 (magisterij): Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, univ. dipl. arheologinja in mag. arheologije

2001 (doktorat znanosti): University of Oxford, School of Geography and the Environment, DPhil

ZAPOSLITEV

1994–1997:  samostojna kulturna delavka

1997–2000: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo

2002–2005: Gozdarski Inštitut Slovenije (tretjinska zaposlitev)

Od 2002 – : Inštitut za arheologijo, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU)

Pedagoško delo:

Od 2002 – : na Oddelku za arheologijo Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani predavam pri predmetu Arheologija okolja

 Organiziranje konferenc: Dolgoročne spremembe okolja

 BIBLIOGRAFIJA

Bibliografija za obdobje 2002–2016, ki obsega 106 enot (od tega 28 izvirnih znanstvenih člankov in poglavij v znanstvenih monografijah ter eno knjigo), je navedena na bibliografski platformi  COBISS in v bazi raziskovalcev SICRIS. Nekatere objave so kot datoteke .pdf  vnesene tudi v mednarodno bazo raziskovalcev Research Gate.

IZBRANI ZNANSTVENI ČLANKI

Andrič M., Tolar T. in Toškan B. 2016. Okoljska arheologija in paleoekologija: palinologija, arheobotanika in arheozoologija, Ljubljana, Založba ZRC.

Feurdean A., Persoiu A., Tantau I., Stevens T., Magyari, E., Onac B. P., Marković S. B., Andrič M., Connor S., Farcas S., Galka M., Gaudeny T., Hoek W., Kolaczek P., Kuneš P., Lamentowicz M., Marinova E., Michzynska D.J., Persoiou I., Plociennik M., Slowinski M., Stancikaite M., Sumegi P., Svensson A., Tamas Tudor, Timar A., Tonkov S., Toth M., Veski S., Willis K. J., Zernitskaya V. 2014. Climate variability and associated vegetation response throughout Central and Eastern Europe (CEE) between 60 and 8 ka. Quaternary Science Reviews 106, 206–224.

Lane C., Andrič M., Cullen V. L. in Blockley S. P. E. 2011. The occurrence of distal Icelandic and Italian tephra in the Lateglacial of Lake Bled, Slovenia. Quaternary Science Reviews 30, 1013–1018.

Andrič M., Martinčič A., Štular B., Petek F. in Goslar T. 2010. Land-use changes in the Alps (Slovenia) in the fifteenth, nineteenth and twentieth centuries AD: A comparative study of the pollen record and historical data. The Holocene 20(7): 1023–1037.

Andrič M., Massaferro J., Eicher U., Ammann B., Leuenberger M. C., Martinčič A., Marinova E. in  Brancelj A. 2009. A multi-proxy Late-glacial palaeoenvironmental record from Lake Bled, Slovenia, Hydrobiologia 631, 121–141.

Andrič M. 2009. Holocenske paleoekološke in paleohidrološke razmere na Ljubljanskem barju – prispevek k diskusiji / The Holocene palaeoecological and palaeohydrological conditions at Ljubljansko barje – a contribution to discussion. Arheološki vestnik 60: 317–331.

Andrič M., Kroflič B., Toman M. J., Ogrinc N., Dolenec T., Dobnikar M., Čermelj B. 2008. Late Quaternary vegetation and hydrological change at Ljubljansko barje (Slovenia), Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 270, 150–165.

Andrič M. 2007. The Holocene vegetation development in Bela krajina (Slovenia) and the impact of first farmers on the landscape. The Holocene 17 (6): 763–776.

Andrič M. in Willis K. J. 2003. The phytogeographical regions of Slovenia: a consequence of natural environmental variation or prehistoric human activity? Journal of Ecology 91: 807–821.

POLJUDNOZNANSTVENO

Andrič M. in Lane C. 2011, Vulkanski pepel in pelod iz Blejskega jezera, Gea 21 (okt. 2011), 10–11.

Andrič M. 2008. Pelod razkriva preteklost Bele krajine, Proteus 70 (9/10), maj–jun. 2008, 413–420.